Cấp phù hiệu vận tải

Chúng tôi là đối tác tác chiến lược có ký kết hợp đồng hợp tác với các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý, kết nối trong ngành giao thông vận tải như VATO, be… Ngoài ra chúng tôi cấp phù hiệu kinh doanh xe tải, xe hợp đồng từ 9 đến 16 chỗ ngồi, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo…

Bảng giá Phí quản lý:

STT Loại xe Chi phí quản lý
1 năm 2 năm 3 năm
01 Xe 04 – 07 Chỗ 700.000 đ 1.200.000 đ 1.700.000 đ
02 Xe 16 – 45 Chỗ 900.000 đ 1.600.000 đ 2.200.000 đ
03 Xe tải < 3,5T 800.000 đ 1.500.000 đ 2.000.000 đ
04 Xe tải > 3,5T 1.000.000 đ 1.800.000 đ 2.000.000 đ
05 Xe công-ten-nơ 1.200.000 đ 2.200.000 đ 3.000.000 đ
06 Xe đầu kéo 1.500.000 đ 2.600.000 đ 4.000.000 đ