Quy trình thuê tài khoản

Sau khi thống nhất về bảng giá 
Bước 1
Khách hàng cung cấp link website / landingpage và Fanpage.

1

Bước 2
COMME sẽ review sản phẩm, website / landingpage và Fanpage.

2

Bước 3
Khách hàng chuyển tiền cho COMME.

3

Bước 4
Khách hàng chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của COMME.

4

Bước 5
Hoàn thiện website / landingpage và Fanpage.

5

Bước 6
COMME hoàn thiện hồ sơ gửi thông tin đăng ký tài khoản.

6

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ